Samenkomsten

Samenkomsten

Zondag

We komen wekelijks samen op zondag om 10u00 voor onze eredienst.

We zingen samen met jong en oud, de kinderen krijgen onderwijs uit de Bijbel op hun niveau en de volwassenen

Dinsdag

Op dinsdag hebben we iedere 2-weken een bijbelstudie. We krijgen dan onderwijs vanuit de Bijbel en we denken samen na over hetgeen we gehoord en geleerd hebben.


Eén dinsdag per maand is het huiskring waar we in kleinere groepen bij elkaar thuis samenkomen. Ook hier lezen we in de Bijbel en krijgen we onderwijs in een familiale en huiselijke sfeer.


De andere dinsdag is er afwisselend of een vergaderavond waar we nadenken over de werking van de kerk, nieuwe ideeën bespreken en afspraken maken of een gezellige avond waar we ontspannende activiteit doen.

Donderdag

Iedere eerste donderdag van de maand hebben we een bidstonde waar we samen bidden.

Er wordt gebeden voor de zieken in onze kerk. We danken God voor wie Hij is, voor wat Hij ons geeft en hoe Hij ons zegent.